Menu
Dobol Fumigátor Professional 10 g - dymovnica na úplné ničenie hmyzu

skladom Top produkt

Dobol Fumigátor Professional 10 g - dymovnica na úplné ničenie hmyzu, lietajúci hmyz a larvy. Čítajte viac

16,90 €

Import kód: 7227

Výrobca: EKOLAS

Popis

Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbinky a ničia aj skrytý hmyz. Vodou aktivovaný fumigant - dymovnica, určený na úplné ničenie hmyzu v uzavretých miestnostiach.

 

Použitie - ničí lezúci a lietajúci hmyz a larvy - šváby, blchy, ploštice, pavúky, vši, mravce, švehly, kliešte / muchy, komáre, mole, osy, sršne, ovady, prachové roztočce v skladoch, súkromných priestoroch, polnohospodárskych budovách, pivniciach, podkroviach a podobne.

Účinná látka: cyphenothrin 72 g/kg

Formulácia: vodou aktivovaný fumigant (dymovnica)

Aplikácia: položením a aktivovaním vodou

Dávkovanie: lietajúci hmyz 1250 - 1700 m3 / lezúci hmyz 500 - 700 m3

 

Hmotnosť - 0,1 kg

 

UPOZORNENIE: Používajte biocídy bezpečným spôsobom!

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

 

Účinná látka

cyfenotrín 72 g/kg

Dávkovanie

Lezúci hmyz a prachové roztoče (1 Dobol - 10 g)

0 - 25 m2 (25 - 65 m3)

Lietajúci hmyz (1 Dobol - 10 )

35 - 65 m2 (90 - 170 m3)

 

Výhody

- oneskorená difúzia aktívnej zložky umožňuje osobe vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom

- nezanecháva škvrny na stenách, textíliách a pod.

- je vhodný aj v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo ohňa, v priestoroch s prachovými časticami, knižniciach a pod.

 

Zmes je klasifikovaná ako

Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

----------------------------------------------------------

R41: Riziko vážneho poškodenia očí

R42: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí

R50/53: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

----------------------------------------------------------

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Diskusia 0

Žiadne komentáre

Nový komentár

Hodnotenie 0

Hodnotenie produktu

4.41/5

Pridať

Žiadne komentáre

Dobol Fumigátor Professional 10 g - dymovnica na úplné ničenie hmyzu
Dobol Fumigátor Professional 10 g - dymovnica na úplné ničenie hmyzu

16,90 €

Nový komentár

Kontrolný kód

i

Potrebujete poradiť s objednávkou?

Neváhajte nás kontaktovať